สนับสนุนเรา

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของเรา

เพื่อนำข่าวประเสริฐไปยังพี่น้องคนไทยและชนกลุ่มน้อยได้โดย

ธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์
สาขาย่อย สี่แยกหนองหอย (เชียงใหม่)
เลขที่บัญชี  852-200372-8

Copyright 2017 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation