โหลดบันทึกเสียง

ฟัง ดาวน์โหลดบันทึกเสียง ภาษาในแต่ละชนเผ่า
และภาษาต่างๆทั่วโลก มี มากกว่า 6,ooo ภาษายังมีอีกหลายภาษา
ที่คุณยังไม่เคยได้ยิน


ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือดูจดหมายข่าวจาก
มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียงได้ที่ ลิ้งนี้ 

ดาวน์โหลดบันทึกเสียง
ที่มีในประเทศไทย
Copyright 2018 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation