การติดตามผล

.

ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน
และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์

                                                                       โรม 10:17


ลิ้งไปบนเฟสบุ๊คเพื่อทำการฟังหรือดาวน์โหลดภาษา

Copyright 2020 SOLF | All Rights Reserved | Sounds of Language Foundation
Thai: Good News App