การแจกจ่ายบันทึกเสียงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบันทึกเสียง เมื่อได้ภาษาที่จะบันทึกแล้ว ทำการบันทึก ตัดต่อเสียง และการนำเสียงที่ใช้ได้แล้วเหล่านี้ไปยังเจ้าของภาษาได้ฟังอีกครั้ง