พี่น้องคริสเตียน​ทุกท่าน​ มาช่วยกันแบ่งปันข่าวดีเรื่องของพระเยซู​กับพี่น้องและเพื่อนบ้านของท่านกันในวันนี้!