ประวัติความเป็นมาของ GRN
GRN (Global Recordings Network) เริ่มก่อตั้งในปี 1939 ในเมืองลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา โดย จอย ริดเดอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นมิชชันนารีรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ประเทศฮอนดูรัส ปี 1936  ขณะที่ท่านทำงานรับใช้พระเจ้าอยู่ในประเทศนั้น ท่านได้ป่วยหนัก จึงต้องเดินทางกลับมารักษาตัวที่ลอสแองเจลิส แต่ด้วยความรักและความผูกพันที่อยากจะให้พี่น้องที่นั่นซึ่งพูดภาษาสเปนได้ยินข่าวประเสริฐ ท่านจึงพบวิธีที่พระเจ้าทรงนำก็คือ การบันทึกเสียง ดังนั้นในปี 1939 จึงได้มีการบันทึกเสียงภาษาสเปนเป็นครั้งแรกประวัติความเป็นมาของ GRN ประเทศไทย
GRN ได้เข้ามาทำพันธกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2000 โดยมีเป้าหมายที่จะอบรมผู้บันทึกเสียง และบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าในภาษาชนเผ่าต่าง หรือภาษาท้องถิ่นต่างๆ ที่ยังไม่ได้บันทึกเสียงทั้งในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ เพื่อให้คนเหล่านั้นได้ฟังข่าวประเสริฐในภาษาของตัวเอง และเพื่อสะดวกในการทำงานในประเทศไทย เราจึงได้จัดตั้งมูลนิธิโดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียง (Sounds of Language Foundation)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อจะช่วยรักษาภาษา และวัฒนธรรมของคนกลุ่มนั้นๆให้คงไว้สำหรับคนรุ่นต่อๆไป
2.เพื่อให้คนในกลุ่มนั้นมีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาของตัวเองในการสอนเด็ก และคนรุ่นต่อๆไป
เป้าหมาย
1.กลุ่มคนที่พูดภาษานั้นๆ จะเห็นคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรม ของกลุ่มเขาเอง
2.กลุ่มคนที่พูดภาษานั้นๆ จะรักษาภาษา และวัฒนธรรมของกลุ่มเขาเอง
3.กลุ่มคนที่พูดภาษานั้นๆใช้ภาษาของเขาในชีวิตประจำวัน กับคนในครอบครัว และคนที่พูดภาษาเดียวกัน ไม่ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ใหน เมื่อมีการใช้ภาษาของเขาเองบ่อยๆ จะทำให้การใช้ภาษานั้นมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีก
4.เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่อายที่จะใช้ภาษาของชนกลุ่มของตัวเอง

โครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ในสังคมปัจจุบันนี้เยาวชนคนไทย หรือชนเผ่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาษาท้องถิ่นของตัวเอง ไม่พูดภาษาท้องถิ่น ไม่สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น หรือประเพณี ของกลุ่มตัวเอง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญหายของภาษาได้ในอนาคต ดังนั้นทางมูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียง โดยโครงการสำรวจภาษา-วัฒธรรม และบันทึกเสียงในภาษาต่างๆ จึงอยากจะช่วยคนในกลุ่มนั้นๆในการเก็บรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป