• โรม 10:17

ประวัตความเป็นมาของการบันทึกเสียง
GRN (Global Recordings Network)

เริ่มก่อตั้งใน ปี 1939 ในเมืองLos Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย Joy Ridderhof grn 01ซึ่งเป็นมิชชันนารีรับใช้ พระเจ้าอยู่ในประเทศฮอนดูรัส ปี1936
ขณะที่ท่านทำงานรับใช้พระเจ้า อยู่ในประเทศนั้นท่าน ได้ป่วยหนักจึงเดินทางกลับ
ไปรักษาตัวที่ Los Angeles แต่ด้วยความรักและความผูกพัน ที่อยากจะ grn 02
ให้พี่น้องที่พูดภาษาสเปนที่นั้นได้ยินข่าวประเสริฐ ท่านจึงพบวิธีที่พระเจ้าทรงนำก็คือการบันทึกเสียง ดังนั้นใน ปี 1993 จึงได้บันทึกเสียงเป็นภาษาสเปนเป็นครั้งแรก และหลังจากในปี 1993 เป็นต้นมาการรับใช้ พระเจ้าด้วยการประกาศข่าวประเสริฐ โดยการบันทึกเสียงที่เป็นภาษาของชนเผ่าในแต่ละเผ่าเพื่อ ให้คนทุกคน ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้า ที่เป็นภาษาของตนเองมากขึ้นและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


” ความเป็นมาของมูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียง “


พันธกิจของเรา

โดยการพึ่งพาพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐานจีอาร์เอ็นประเทศไทย จะร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ที่มีหัวใจคล้ายคลึงกันเพื่อจัดเตรียมและแจกจ่ายสื่อในการประกาศ และการสร้างสาวกที่เหมาะสมทางวัฒนธรรม และสื่อสารข่าวประเสริฐของพระเยซูครสิต์เป็นภาษาถิ่นของคนกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทยและที่ไกลออกไป  โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และกลุ่มคนที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *